Habits and Freedom عادات و آزادی

Habits do not restrict freedom. They create it.
_ James Clear
— https://jamesclear.com
IMG_9085.jpg

تغییرات کوچک، نتایج قابل توجه

عادت رفتاریست که بارهای کافی تکرار شده تا به صورت خودکار درآمده است. شکل گیری عادت با آزمون و خطا در ابتدا شروع میشود. هر زمانی با اتفاق جدیدی در زندگی برخورد می کنید، ذهن شروع به تصمیم گیری می کند. با روبه رو شدن با یک مشکل ذهن راه حل درست را ندارد و فعالیت ذهن در این زمان بسیار بالاست. با دقت بالا در حال آنالیز کردن شرایط هستید. ذهن مشغول پیدا کردن بهترین راه حل است. نگران هستید و فکر می کنید که شاید یک دویدن کوتاه کمی آرامتان می کند. یا بازی کامپیوتری بعد از یک روز سخت کاری. ذهن همچنان به طور دورانی می گردد، و می گردد. یک لحظه به نتیجه می رسید که در انگلیسی به آها معروف است. به یادتان می سپارید که قبل از رسیدن به این نتیجه چه کاری رو انجام داد.عادت ها به طرز ساده ای راه حل های قابل اعتماد برای مشکلات تکراری در محیطمان هستند. وقتی عادات شکل می گیرند، فعالیت ذهن کم می شود. اگر مشکل قدیمی دوباره اتفاق بیافتد، شما می دانید که باید به دنبال چه گزینه ای باشید. ذهن مراحل آزمون و خطا رو کنار می  گذاره و قانون خود رو درست می کند. اگر این اتفاق افتاد، آن راه حل. اگر آن اتفاق، این راه حل. عادات از تجربه های گذشته شکل می گیرند. بعضی ها نظر بر این دارند که تصمیم گیری مشابه در تمام مسایل ممکن است زندگی را خسته کننده و ملالت آور کند. فکر می کنند یا باید عادات رو شکل داد و درست کرد یا آزادانه تصمیم گرفت. در حقیقت این دو همدیگر رو کامل می کنند. عادات آزادی رو محدود نمی کنند بلکه آن را می سازند. بدون سلامت اقتصادی همیشه به دنبال ریال یا دلار بعدی هستید و بدون داشتن سلامت خوب بدن از انر کم جسمی برخوردار خواهید بود. بدون یادگیری خوب خلق عادات همیشه احساس می کنید از قافله عقب هستید. اگر همیشه مجبور به تصمیم گیری در مورد مسایل کوچک باشید، مانند: چه زمانی ورزش کنم، کی خرید کنم. کی غذام رو بپزم، و … در نتیجه زمان کمی برای آزادی و رهایی خواهید داشت. عادت های بیشتری درست کردن در زمان حال باعث می شود که در آینده کارهایی که می خواهید رو بیشتر انجام دهید.