رستوران کوبابا

IMG_8559.jpg

رستوران كوبابا

پارسال با اين رستوران آشنا شدم و در يك ماهي كه ايران بودم ٤ بار اومدم اينجا. اين دفعه هم بعد از يكسال فقط منتظر بودم كه غذاشون رو دوباره امتحان كنم. فكر مي كنم يكي از بهترين رستوران هاي تهران و ايران هست كه رفتم (به بعضي ها حتي گفتم يكي از بهترين ها تو كل سفرهام به معدود كشورها) البته من بعد از فارغ التحصيلي ام از فوق خيلي حواسم به رستوران ها و تنوع و فرهنگ هاي مختلف غذا جلب شده. تو ليسانس هم نه حتي. 

از نظر طراحي داخلي، كيفيت غذا، تنوع غذاها و سرويس فكر كنم در رده ي خوبي قرار داشته باشه. حداقل تا اونجايي كه من تجربه ي رستوران رفتن رو دارم.

غذاهاي خاورميانه و محلي ايران رو با طراحي و خلاقيت جالبي كنار هم مطابقت دادند و مطلبي كه خيلي خوشحالم مي كنه سايز يا به قول معروق پورشِن غذاهاست. همه ي بشقاب ها به نحوي شما رو با مقدار متوسط رو به كم گوشت به همراه سبزيجات و سس هاي به نسبت سالم و دلچسب همراه مي كنه. احساس سيري بدي كه هميشه با عذاب وجدان همراه هست رو در پي نداره. اين موضوع رو من در بيشتر رستورانهاي ايران كه بالخصوص كباب هستند تجربه مي كنم و همين باعث وادشاتنم از برگ ميشه.

الان نصف شبه كه دارم مي نويسم و كلي خوابم مياد. صبح بايد پاشم مطمئنا ويرايش كنم يكم.